Dita Aritar Bastet

Narozena: 11.4.2018
Chovnost: 1. tř. chovnosti, 5JX1/P
RTG: HD a(0/0), ED a(0/0), spon.0
DM - N/N, Kurzhaar - L/L
Známka: velmi dobrá
Zkoušky: ZVV1

Odchov: T V C J R W - Aritar Bastet

Fotky:

Rodokmen:

Otec:

Drako Blendy


Matka:

Laura Aritar Bastet